Rozlicz PIT Online

Poradnik PIT-11

W tym roku pracodawca ma czas do 28 lutego, aby przekazać pracownikowi PIT-11. Może to zrobić wcześniej. 28 lutego to ostateczny termin na przekazanie formularza pit pracownikowi.

Dotyczy to również umów zlecenia oraz umów o dzieło.

W jakiej formie otrzymam PIT-11

PIT-11 dla pracownika można przesłać elektronicznie lub w formie papierowej - pracodawca z pracownikiem mogą ustalić wygodną dla siebie formę. Pracodawca ma obowiązek złożyć PIT-11 elektronicznie do urzędu skarbowego. Ma na to czas do końca stycznia.

Jakie dane zawiera PIT-11

Formularz PIT-11 zawiera informacje o:

  • wysokości osiągniętego dochodu,
  • pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • kosztach uzyskania przychodu,
  • pobranych składkach (ZUS i zdrowotnych),

PIT-11 może zawierać dane o dochodach z różnych źródeł, w tym:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • praw autorskich,
  • działalności wykonywanej samodzielnie,
  • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wszystkie dane z PIT-11 należy wykorzystać przy sporządzaniu zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Jeśli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11 (od różnych pracodawców), to dane z wszystkich tych deklaracji są potrzebne do zeznania rocznego.

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle