Rozlicz PIT Online

Odliczenia z tytułu darowizn

Odliczenia z tytułu darowizn – odliczeniu podlegają darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego, prowadzoną przez organizacje pozarządowe. Odlicza się kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Uwaga! W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków limit 6% dochodów jest liczony oddzielnie dla każdego z nich. Potwierdzeniem może być dowód wpłaty na rachunek organizacji.

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle