Rozlicz PIT Online

Ulga na dziecko

Rozlicz ulgę prorodzinną za 2022 rok szybko i bez błędów.

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Aby odliczyć ulgę na dziecko w zeznaniu PIT, należy wypełnić formularz PIT/O. W części \"Odliczenia od podatku\" wpisujemy liczbę dzieci i kwotę należnego nam zwrotu. Następnie wypełniamy informację o dzieciach wykazanych w rubryce 40 tego formularza:

  • wpisz numery PESEL lub imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci,
  • zaznaczamy czas obowiązywania ulgi: czy przysługuje za cały rok, czy za kilka miesięcy (np. w przypadku urodzenia dziecka w trakcie roku) tak wyliczoną ulgę wpisujemy także do formularza, na których rozliczamy PIT za 2021 rok, czyli PIT-36 lub PIT-37 .

Jeżeli składasz wspólne zeznanie podatkowe z małżonkiem wpisz ulgę na każde dziecko, jeżeli składasz zeznania podatkowe oddzielnie (nie z małżonkiem) ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo albo ustalić proporcje, które zależą od was.

Rozlicz PIT za darmo

Otrzymasz największy zwrot podatkowy, pomoc ekspertów za darmo oraz gwarancję poprawności rozliczeń.
Rozlicz PIT Online

Wysokość ulgi na dziecko

Wysokość ulgi na dziecko dla samotnej matki jest taka sama, jak dla pełnej rodziny. W przypadku pierwszego dziecka ulga wynosi 1112,04 zł. Ale należy się tylko pod warunkiem, że dochody rodziców nie przekroczyły 56 000 zł (samotny rodzic) lub 112 000 zł (obydwoje rodziców). W przypadku dwóch lub więcej dzieci wysokość dochodów rodziców nie ma znaczenia. Np. przy dwójce dzieci rodzice odliczą 2224,08 zł.

Wysokość ulgi  przysługująca na dziecko:

  • na pierwsze dziecko - 92,67 zł  miesięcznie (czyli 92,67 zł‚ x 12 miesięcy = 1112,04 zł),
  • na drugie dziecko - 92,67 zł  miesięcznie (czyli 92,67 zł‚ x 12 miesięcy = 1112,04 zł),
  • na trzecie dziecko - 166,67 zł  miesięcznie (czyli 166,67 zł x 12 miesięcy = 2000,04 zł)
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (czyli 225 zł x 12 miesięcy = 2700 zł.
homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle