Rozlicz PIT Online

Jak obniżyć PIT?

Wysokość naszych dochodów ma wpływ na to, ile podatku zapłacimy. Od zeszłego roku w Polsce mamy zmienione progi podatkowe (kolejno 12%, 32% i 36%). Nasze opodatkowanie możemy zmniejszyć, korzystając z różnych ulg. Jednak aby z nich skorzystać, musimy podjąć działania jeszcze przed końcem roku. Podpowiadamy sposób na obniżenie podatku, dzięki któremu jednocześnie pomagamy innym.

Czym jest dochód?

To nie takie oczywiste czym jest dochód w rozumieniu przepisów podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, dochodem jest nasze wynagrodzenie brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Dla umowy o pracę koszty uzyskania przychodu wynoszą standardowo 250 zł miesięcznie (3 000 zł rocznie). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 13,71% naszego wynagrodzenia brutto.

Ponadto należny podatek dochodowy (pit) pomniejszy nam kwota wolna od podatku. Dla dochodów od 13 001 zł do 85 528 zł wynosi 525,12 zł (o tyle zmniejsza należny podatek). Dla wyższych zarobków kwota wolna stopniowo maleje (o 13,22 zł na każdy 1000 zł dochodu), aż do 127 000 zł dochodu, gdzie kwota wolna spada do zera.

Pierwszy i drugi próg podatkowy

Już od pierwszej złotówki nasz dochód jest opodatkowany standardową stawką 12% (minus kwota wolna jeśli przysługuje. Nie przysługuje np. emerytom zatrudnionym na umowę o pracę i prowadzącym dodatkowo działalność gospodarczą jeśli pozostają w stosunku pracy). W uproszczeniu (bez uwzględnienia kwoty wolnej) od każdego 1000 zł odprowadzamy 120 zł podatku PIT. I tak do czasu aż nasz dochód nie przekroczy 120 000 zł w danym roku. Każda złotówka powyżej jest opodatkowana według drugiego progu podatkowego, tj. 32%. I znowu - w uproszczeniu od 1000 zł dochodów powyżej kwoty 120 000 zł zapłacimy 320 zł podatku PIT. W 2022 roku szacunkowo nawet 1,6 mln podatników przekroczyło drugi próg podatkowy.

Od kilku lat mamy też de facto trzeci próg podatkowy. Dla dochodów powyżej 1 miliona zł zapłacimy "składkę solidarnościową" na poziomie 4%. W uproszczeniu od każdego 1000 zł dochodów powyżej miliona złotych odprowadzimy 360 zł podatku pit. Ta stawka może dotyczyć ok 25-30 tysięcy Polaków.

Próg podatkowyDochody roczneStawka podatku PIT
I próg podatkowydo 120 000 zł12%
II próg podatkowyod 120 000 zł do 1 miliona zł32%
III próg podatkowypow. 1 miliona zł36%

Jak obliczyć swój dochód

Pojęcie "dochód", którym posługujemy się w formularzu PIT nie jest nigdzie indziej używany, więc trzeba je specjalnie wyliczyć na potrzeby rozliczenia się z fiskusem.

DOCHÓD = Przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne

Koszty uzyskania przychodu dla umowy o pracę wynoszą 3000 zł rocznie, a dla umów zlecenia 20% należnego wynagrodzenia brutto. Składki społeczne (emerytalna, chorobowa i rentowa) podlegające odliczeniu stanowią 13,71% wynagrodzenia brutto.

PRZYKŁAD: Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 8500 zł brutto osiągnie 102 tys. przychodu oraz 85 013,80 zł dochodu (102 000 zł - 3000 zł - 13 984,20 zł).

Dla wynagrodzenia powyżej 10 000 zł brutto miesięcznie wpadamy już w drugi próg podatkowy i wyższe opodatkowanie dochodów. Możemy wrócić do pierwszego progu, zmniejszając nasz dochód m. in. o przekazane darowizny.

Swój PIT możesz łatwo rozliczyć w programie >>PIT online<<

Ulga za darowizny

Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że z ulgi podatkowej za darowiznę za 2021 rok skorzystało 515 tysięcy podatników (to o 150 tys. osób więcej niż dwa lata wcześniej). Kwota odliczeń z tytułu przekazanych darowizn wyniosła 368,3 mln zł. Przeciętna odliczona kwota wyniosła 715 zł. Wygląda na to, z ulgi korzysta niewielu podatników (ok 2,1%), ale Ci, którzy już to robią, odliczają znaczne kwoty (715 zł to kwota odliczenia a nie przekazanej darowizny, która była ok. cztery razy większa).

Z ulgi za darowizny mogą skorzystać podatnicy PIT-28, PIT-37 oraz PIT-37. Odliczeniu podlega kwota do 6% dochodu podatnika.

Zwrot pieniędzy za przekazaną pomoc

Przekazanie darowizny na rzecz organizacji pozarządowych jest szczególnie korzystne dla osób, które przekroczą kwotę 120 000 zł dochodów za 2023 rok. Wówczas zamiast potrącenia 320 zł podatku od każdego 1000 zł, otrzymają 320 zł zwrotu podatku za każde 1000 zł przekazanej darowizny.

Ponadto, im wyższy dochód w drugim progu podatkowym, tym mniejsza kwota wolna od podatku, która nam przysługuje. Bowiem za każdy 1000 zł powyżej 85 528 zł dochodu, przysługująca nam kwota wolna maleje o 13,22 zł. Dzięki obniżeniu dochodu poprzez darowiznę, ta kwota do nas wraca. Za każde 1000 zł dochodu mniej w przedziale między 85 528 zł a 127 000 zł, wraca do nas 13,22 zł w formie wyższej kwoty wolnej od podatku.

Czyli przekazując darowiznę, możemy wesprzeć wybraną organizację pozarządową a ponadto odzyskać część przekazanej darowizny w formie zwrotu podatku.

 Każde 1000 zł dochodu pow. 120 000 zł w rokuKażde 1000 zł z dochodu pow. 120 000 zł, przekazane w formie darowizny
podatnik-333,22 zł zapłaconego podatku+333,22 zł zwrotu podatku
organizacja pozarządowa-+1000 zł darowizny na działalność
Skarb Państwa+333,22 zł wpływu z PIT-333,22 zł mniejszy wpływ z PIT

Jak przekazać darowiznę

Darowiznę należy przekazać w sposób możliwy do udokumentowania (np. przelewem), zawierający nazwę obdarowanego, kwotę i datę. Tytuł wpłaty nie powinien budzić wątpliwości co do jej przeznaczenia, np. "darowizna na działalność pożytku publicznego". Darowiznę możesz przekazać organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. Taką organizacją jest np. Fundacja Wolności, która patrzy władzy na ręce, walczy o dostęp do informacji o działaniach urzędników i polityków.

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle