Rozlicz PIT Online

Jak złożyć korektę PIT

1. Do kiedy możemy złożyć korektę zeznania podatkowego

Korektę PIT-u możemy złożyć w ciągu 5 lat od końca roku, w którym złożyliśmy błędnie wypełnioną deklarację (czyli za 2022 rok do  31 grudnia 2028 roku). Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy toczy się kontrola podatkowa lub trwa postępowanie Urzędu Skarbowego, wtedy musimy poczekać do jego zakończenia i dopiero wówczas można złożyć korektę. Jednak warto złożyć korektę do 2 czerwca 2023 roku. Zachowanie tego terminu pozwala na skorygowanie błędów (bądź zmianę zdania w tym zakresie) dotyczących przekazania 1,5% PIT na OPP (Organizację Pożytku Publicznego).

Co więcej, przepisy prawa podatkowego w żaden sposób nie ograniczają możliwej liczby korygowania danego zeznania. Doręczoną urzędowi skarbowemu deklarację można korygować niezliczoną ilość razy w przeciągu tych 5 lat.

2. W jakiej sytuacji powinniśmy złożyć korektę PIT jeśli:

Należy złożyć korektę deklaracji podatkowej, jeżeli nie odliczyliśmy ulg, do których mieliśmy prawo i posiadamy wymagane dokumenty. Dotyczy to:

• ulgi o charakterze rodzinnym – np. za wydatki związane z wychowaniem dziecka,

• ulgi za koszty poniesione z tytułu egzystencji podatnika – np. ulga podatkowa na termomodernizację,

• ulgi o charakterze stymulacyjnym – np. darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,

• ulgi z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem przychodu – np. odliczenie od dochodu zapłaconych składek ZUS,

• ulgi za zwrot nienależnych świadczeń – np. odliczenie od dochodu uzyskanych opodatkowanych świadczeń, które zostały zwrócone płatnikowi.

Musimy pamiętać, aby posiadać dokumenty umożliwiające skorzystanie z tych ulg. Do korekty PIT należy dołączyć druk PIT/O, w którym wykazujemy prawidłowo obliczoną wysokość ulgi. Po dokonaniu takich odliczeń zmieni się także wysokość obliczonego podatku w PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28. Odliczone kwoty muszą zostać też odpowiednio ujęte w powyższych drukach.

3. Jak zrobić korektę PIT 2022?

Podatnik, który chce złożyć korektę zeznania podatkowego 2023 na formularzu podatkowym, niezależnie od tego jaki to formularz, powinien oznaczyć kwadrat „2. korekta zeznania”, znajdujący się w tabeli „A. Miejsce i cel składania zeznania”. Trzeba wypełnić cały formularz, a nie tylko pola, w których znajdował się błąd. 
Korekta PIT musi zostać podpisana, bądź jeśli jest składana w wersji elektronicznej uwiarygodniona Profilem Zaufanym. Korektę deklaracji należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, w wersji elektronicznej lub wysłać pocztą. Dużym ułatwieniem podczas składania korekty deklaracji podatkowej jest możliwość skorzystania z programów do rozliczeń PIT.

Masz wybór w jakiej formie złożysz korektę. Nie ma obowiązku, aby złożenie korekty odbywało się za pomocą takiego samego sposobu jak właściwe zeznanie podatkowe.

Pamiętaj! Korekta PIT zawsze musi zostać złożona na druku aktualnym w roku jej sporządzenia. Tym samym druku, na którym zostało złożone właściwe zeznanie podatkowe.

4. Korekta PIT a 1,5% na Organizację Pożytku Publicznego.

Korekta zeznania rocznego PIT umożliwia również skorygowanie błędów (bądź zmianę zdania w tym zakresie) dotyczących przekazania 1,5% PIT na OPP (Organizację Pożytku Publicznego). Warunkiem dokonania tego typu zmian jest brak zaległości podatkowych oraz złożenie podstawowego zeznania PIT w terminie do 30 kwietnia (w rozliczeniach za 2022 r. – do 2 maja, zaś korekty w terminie do 2 czerwca).

5. Kiedy nie musimy składać korekty PIT?

Korekty PIT nie musisz składać, jeśli nie popełniłeś żadnego błędu, ani też nie chcesz uzyskać dodatkowych ulg podatkowych czy przekazać 1,5% podatku na OPP.

Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której to urząd skarbowy wychwyci pomyłkę i dokona poprawek, a następnie poinformuje cię o tym, a ty nie zgodzisz się z naniesionymi zmianami. W takim przypadku masz 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec tych poprawek, licząc od dnia otrzymania skorygowanej deklaracji PIT. Jeśli w tym czasie nie wniesiesz sprzeciwu od dokonanych zmian, korekta zostaje zaakceptowana z datą, w której była wykonana przez urząd skarbowy.

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle