Rozlicz PIT Online

Poradnik PIT-36L

Czym jest PIT-36L? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się jak w łatwy sposób rozliczyć się z fiskusem.

Do kiedy złożyć PIT-36L?

Rozliczenie PIT-36L (za poprzedni rok) możesz złożyć w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego. Ma to znaczenie np. dla wyliczenia terminu na zwrot nadpłaty podatku (im wcześniej się rozliczysz, tym wcześniej otrzymasz zwrot podatku).

Termin na rozliczenie PIT-36L za poprzedni rok kalendarzowy upływa w dniu 30 kwietnia. Jeśli tego dnia wypada dzień wolny od pracy, to termin złożenia mija w kolejny dzień roboczy (tj. 2 maja).

Uwaga! Zgodnie z przepisami karnoskarbowymi, nierozliczenie się z fiskusem w terminie jest traktowane jak wykroczenie skarbowe. Kodeks karny skarbowy przewiduje za to grzywnę w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W razie składania formularza PIT po terminie warto złożyć oświadczenie o wyrażeniu tzw. czynnego żalu.

Jak wypełnić PIT-36L?

Podatek rozliczysz na odpowiednim formularzu PIT, opracowanym przez administrację skarbową. W celu rozliczenia podatku PIT-36L możesz skorzystać z jednego z najpopularniejszych programów komputerowych - ePITy. Jest darmowy, nie wymaga instalacji oraz podpowiada ulgi podatkowe i gwarantuje prawidłowość rozliczenia. To lepsze niż samodzielne wypełnianie druków. »Kliknij tutaj, aby przejść do ePITy«

PIT-36L możesz też wypełnić odręcznie. Odpowiednie druki znajdziesz na stronie podatki.gov.pl oraz w swoim urzędzie skarbowym. Pamiętaj jednak, że składając go online oszczędzasz czas i masz gwarancję wcześniejszego zwrotu podatku (do 3 miesięcy w przypadku rozliczeń papierowych, ale czas skraca się o połowę, jeśli rozliczyłeś się przez internet).

Ulgi podatkowe w PIT-36L?

Rozliczając ten rodzaju podatku PIT, możesz skorzystać jedynie z niektórych, popularnych ulg podatkowych, które obniżą podatek. Wśród nich warto wymienić:

 1. Koszt uzyskania przychodu (obniża wysokość kwoty podlegającej opodatkowaniu).
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne (odliczane od dochodu).
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (odliczane od należnego podatku).
 4. Ulga abolicyjna (odliczana od podatku).
 5. Ulga termomodernizacyjna.
 6. Ulga na działalność badawczo - rozwojową.
 7. Ulga na IP BOX.
 8. Wpłaty na IKZE (odliczane od dochodu, roczny limit wpłat wynosi 7 106,40 zł w 2022 roku a w tym roku wzrośnie do 8 322 zł).

Masz również możliwość przekazania 1% należnego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Warto to zrobić, bo w przeciwnym przypadku, zamiast do organizacji pożytku publicznego, pieniądze trafią do budżetu państwa.

Z tych ulg nie skorzystasz

Uwaga! Osoby prowadzące działalność gospodarczą z podatkiem liniowym nie mogą skorzystać z poniższych ulg podatkowych:

 1. Ulga na dziecko.
 2. Ulga na internet.
 3. Ulga na cele krwiodawstwa.
 4. Ulga za przekazane darowizny dla organizacji pozarządowych.
 5. Ulga za przekazane darowizny na cele kultu religijnego.

Z powyższych ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczające się skalą podatkową (PIT-36) lub osoby, które rozliczają dochody z umowy o prace, zlecenia lub o dzieło (PIT-37).

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle